Re/Max Glorion > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webu glorion.eu

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste uvedl/a ve shora umístěném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost

Glorion s.r.o., vlastník licence RE/MAX Glorion, IČ: 26411661,

se sídlem Krymská 1056/5, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18524,

kontaktní údaje: glorion@re-max.cz, za účelem vyřízení Vaší nabídky nebo poptávky prodeje či pronájmu nemovitosti, nebo pokud se ucházíte o práci.
Glorion s.r.o. bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky, obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.
V případě, že jste udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Vám Glorion s.r.o. zasílat jakákoliv obchodní sdělení.

Právní základ:

Glorion s.r.o. bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.
Glorion s.r.o. bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Glorion s.r.o. může zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.
Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však
nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

Příjemci:

Za účelem vyřízení Vaší poptávky po koupi či pronájmu nemovitosti předá Glorion s.r.o.  Osobní údaje příslušnému makléři RE/MAX Glorion, který Vás přímo osloví s nabídkou nemovitostí.

Doba uchování:

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, Glorion s.r.o. Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku vedení kanceláře/ makléři. Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti
zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU
MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.
Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).